Członkowie

Aktualny stan członków Spółdzielni na dzień 22.05.2018 r. wynosi 226 osób.