Członkowie

Aktualny stan członków Spółdzielni na dzień 15.12.2016 r. wynosi 226 osób.