Członkowie

Aktualny stan członków Spółdzielni na dzień 15.02.2018 r. wynosi 226 osób.